Wdrożenie Polityki Zabezpieczeń: hedging walutowy, hedging stopy procentowej • Wsparcie przy zmianach Polityki Rachunkowości w zakresie zabezpieczeń • Szkolenia z zakresu instrumentów pochodnych