Przegląd ksiąg rachunkowych i podatkowych • Odzyskiwanie nieprawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowych • Optymalizacja procesów w trakcie odtwarzania ksiąg rachunkowych