Przeprowadzenie rejestracji podmiotu w Polsce: prawnej, podatkowej, księgowej • Znalezienie odpowiedniego miejsca na inwestycję • Wsparcie w korzystaniu z ulg podatkowych na inwestycje w Polsce oferowanych przez Ministerstwo Finansów (Specjalne Strefy Ekonomiczne, R&D, IP Box)