Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie o specjalności rachunkowość. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Od kilku lat związana praktycznie z prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek.