Doświadczenie zawodowe zdobył w kilku korporacjach międzynarodowych, w działach księgowości i podatków, finansów korporacyjnych. Od kilku lat związany praktycznie z pełną księgowością, ryzykiem podatkowym oraz zabezpieczeniem ryzyka kursowego i stopy procentowej.